Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту (ННІ ЕіМ) ХНУМГ ім. О.М. Бекетова створено 1 липня 2020 р. на базі факультетів Економіки і підприємництва (1922 р.) та Менеджменту (2003 р.).

Інститут готує конкурентоспроможних менеджерів та економістів з готовністю до інноваційної професійної діяльності, які здатні ефективно працювати в умовах ринкової економіки, управляти функціональними, організаційними і соціально-трудовими процесами на підприємствах різних форм власності та вирішувати завдання з розвитку української держави.

В ННІ ЕіМ функціонує вісім випускових кафедр:

 • Економічної теорій та міжнародної економіки;
 • Економіки;
 • Іноземних мов;
 • Менеджменту і публічного адміністрування;
 • Підприємництва та бізнес-адміністрування;
 • Туризму і готельного господарства;
 • Управління проєктами у міському господарстві і будівництві;
 • Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту.

Інститут готує фахівців ОР «бакалавр» та ОР «магістр» за 8 спеціальностями та 25 освітніми програмами та Phd за 5 спеціальностями. Перелік Освітніх програм постійно оновлюється за потребами ринку.

Спеціальність

Освітні програми

ОР «бакалавр»

Освітні програми

ОР «магістр»

035 Філологія

«Германські мови та література (переклад)»

Планується з 2022 р.

051 Економіка

«Економіка»

«Міжнародна економіка»

«Економічна аналітика»

«Міжнародна економіка»

071 Облік і оподаткування

«Облік і аудит»,

«Фінансово-економічна безпека підприємства»

«Облік і оподаткування у міжнародному бізнесі»

«Облік і аудит»

073 Менеджмент

«Менеджмент організацій міського господарства»

«Менеджмент міжнародних компаній»

«Менеджмент. Управління проектами»

«Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу»

«Менеджмент організацій і адміністрування»

«Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу»

«Менеджмент. Управління проектами»

«Бізнес-адміністрування»

«Управління фінансово-економічною безпекою»

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

«Економіка  та організація бізнесу»

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

241 Готельно-ресторанна справа

«Готельно-ресторанна справа»

«Готельна і ресторанна справа»

242 Туризм

«Туризм»

«Туризмознавство»

281 Публічне управління та адміністрування

«Публічне управління та адміністрування»

«Адміністративний менеджмент»

«Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

 а також 5 освітньо-наукових програмам (PhD):

 • Економіка;
 • Менеджмент;
 • Облік і оподаткування;
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • Публічне управління та адміністрування.

Професорсько-викладацький склад Інституту постійно працює над удосконаленням змісту освіти та створенням умов для підготовки сучасних спеціалістів яких вимагає ринкова економіка. Поєднання кращих національних традицій вищої школи з європейськими стандартами вищої освіти, теоретичного навчання з практичною підготовкою (державною та іноземними мовами), очної та заочної формами навчання з використанням засобів дистанційної освіти. Активна співпраця з роботодавцями дає можливість готувати висококваліфікованих фахівців.

Якість освіти в Інституті забезпечують: доктори наук, професори, кандидати наук, доценти, дійсні академікі і члени кореспонденти галузевих академій наук України, лауреати Державної премії України, заслужених працівників України.

Наукова-дослідна робота викладачів спрямована на дослідження особливостей та тенденцій стійкого розвитку економіки та менеджменту, сфери гостинності та туризму, сучасних умов ведення бізнесу.

Студенти Інституту виконують наукові роботи, приймають участь у проведенні студентських міжнародних, всеукраїнських, вузівських наукових конференцій, круглих столів, олімпіад та конкурсів, що забезпечує базис їх подальшого навчання в аспірантурі, а також креативність мислення в умовах швидких змін.

Джерелами фінансування науково-дослідних робіт є: держбюджетне фінансування Міністерством освіти і науки України (на конкурсній основі); господарчі договори з підприємствами та організаціями регіону та України, гранти, премії, стипендії.


Університет у соцмережах

ХНУМГ_сайт Фейсбук ХНУМГ  Інстаграм ХНУМГ 

Банківські реквізити ХНУМГ

1

2

3

4

6

5

ВСТУП заставки для видео 2 2